Valikko Sulje

Käyttöehdot

Nettihuutokaupan käyttöehdot

Nettihuutokauppaan osallistuminen edellyttää hyväksytysti suoritettua rekisteröitymistä O.P. Realisointipalvelu Oy:n ylläpitämässä palvelussa sivustolla ilmoitetulla tavalla.
Normaalisti rekisteröityminen tehdään Openid-tunnistautumisen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista voidaan tunnus tarvittaessa luoda
(laita tällöin yhteystietosi sähköpostilla info(at)realisointipalvelu.fi)
Asiakkaan on mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava kaikista yhteystietojen muutoksista palveluntarjoajalle.

O.P. Realisointipalvelu Oy pidättää itsellään oikeuden mitätöidä huutokaupan tulos, mikäli asiakas on luovuttanut väärät henkilötiedot. Rekisteröityessään asiakas vastaa henkilötietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

O.P. Realisointipalvelu Oy voi edellyttää huutajalta tiettyä yhtiömuotoa tai muita edellytyksiä huutokaupan voiton ja kohteen luovutuksen toteutumiseksi. Huutaja vastaa siitä, että hän täyttää vaaditut edellytykset.

Huutotapa, huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen

Huudot ovat nostohuutoja. Tavarat myydään siinä kunnossa, ja niillä varusteilla kuin ne huutokauppahetkellä on, myyntikohteilla ei ole takuita/vaihto/palautusoikeutta.
Myyjä ei vastaa huutokaupattavan kohteen kunnosta. Ostaja on velvollinen tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen edellyttämällä tavalla. Myytävillä tavaroilla ei ole vaihto/palautusoikeutta tai takuuta tms. Kaikki huutokohteet ovat pääsääntöisesti käytettyjä jos muuta ei ilmoiteta. Huutokohteista voi myös jättää ostotarjouksen kirjautumatta sivustolle, tarjous tehdään kirjallisesti samalla kun tavaraan tutustuu paikanpäällä, tarjoukset tulee olla perillä huutokaupan järjestäjällä ennenkuin huutoaika päättyy.

Huudot

Pienin hyväksyttävä hinnankorotus aikaisempaan tarjoukseen ilmenee kyseisestä myyntikohteesta.
Huudon hintakorotus voi olla myös suurempi kuin edellä mainittu myyjän ilmoittama minimikorotusmäärä.

Kohteen myyjä ei saa itse tehdä kohteestaan tarjousta (tai edustajansa kautta).

Arvonlisävero

Jos myyjänä on konkurssipesä myyjä ei ole normaalisti arvonlisäverovelvollinen, eli alv on 0 %.
Mikäli kohde on arvonlisäverollinen (myyjänä esim. rahoitusyhtiö tai muu yritys) niin kauppahintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, tällöin siitä on erillinen maininta huutokauppailmoituksessa.

Korkeimman huudon hyväksyminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehty korkein tarjous.
Korkeimman tarjouksen tehneelle lähetetään sähköpostitse ilmoitus korkeimmasta saapuneesta tarjouksesta.
Myyjä ilmoittaa hyväksynnästä normaalisti 5:n arkipäivän aikana.
Mikäli kauppahinta hyväksytään, niin korkeimman tarjouksen tehneelle lähetetään sähköpostitse maksutiedot.

Kauppahinta on maksettava kolmen (3) arkipäivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. 

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti kun kauppahinta on kokonaisuudessan maksettu jos myynti-ilmoituksessa ei ole muuta mainittu.

Kaupan kohteen nouto

Ostaja noutaa kaupan kohteet omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna määräaikana, tai ilmoitetun määräajan sisällä, jos muuta ei ole ilmoitettu myyntikohde on noudettava 7:n päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Pienempien huutokohteiden lähetys onnistuu tarvittaessa (Huom. sovittava aina erikseen) esim. matkahuollon kautta. Huutokohteiden pakkauksesta/lähetyksestä veloitetaan erikseen (lisäksi erikseen tulee vielä matkahuollon/kuljetusliikkeen kuljetusmaksut jotka jää huutajan maksettavaksi)
Kohde on noudettava huutokauppailmoituksessa esitettynä aikana muutoin huutokaupan pitäjä perii huutajalta säilytys- ja tarvittaessa kohteen siirtomaksun (tai kohteen hävityksestä tulevan jätemaksun), jos huutokohdetta ei ole noudettu 3 kuukauden sisällä tarjouksen hyväksymisestä se hävitetään (jos ilmoituksessa ei ole toisin mainittu), huutaja vastaa hävityksestä aiheutuvista kuluista.

Palveluntarjoajan kieltämät toimenpiteet

Asiakkaat eivät saa rikkoa mitään tässä sopimuksessa mainittua ehtoa tai aktiivisesti olla mukana seuraavissa toiminnoissa. Sääntöjen rikkominen saattaa johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen pysyvästi.

-harhaanjohtavan tai väärän informaation antaminen
-yritys käyttää sivustoa tai sen tarjoamia palveluja tavalla, jotka poikkeavat alkuperäisestä tarkoituksesta
-tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta. Lunastamattomista kohteista veloitetaan korkeimman tarjouksen tehneeltä huutajalta vähintään ilmoitus yms. kulut 100 eur + alv, lisäksi huutajan käyttöoikeus perutaan pysyvästi. Vahingonkorvaus tahallisesta huudosta on 50% huudetusta korkeimmasta hyväksytystä tarjouksesta. 
-jos asiakas voittaa huutokaupan, O.P. Realisointipalvelu Oy pidättää itselleen oikeuden varmistaa että asiakas on maksanut kaikista tarjouksistaan ennen tavaran toimittamista
-rikkomus, väärinkäytös tai panettelu tai muu vastaava, joka kohdistuu O.P. Realisointipalvelun ylläpitämään sivustoon tai yritykseen tai sen työntekijöihin.
-tietokoneviruksen istuttaminen, välittäminen tai käyttäminen, nk. Troijan hevoset, madot, hämähäkit tai muu potentiaalinen vaarallinen ohjelmatuote. (Näistä tehdään myös rikosilmoitus poliisille)

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa tai heidän tarjoamiinsa esineisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan osallistuja ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan myyjällä on oikeus myydä kohde nettihuutokaupassa itse määrittelemillään myynti- ja muilla ehdoilla, niin kiinteillä hinnoilla kuin nousevin huudoin ja myyjä itse vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta.

O.P. Realisointipalvelu Oy ei ole normaalisti missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä O.P. Realisointipalvelu Oy ei normaalisti tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin jos ilmoituksessa ei siitä ole erikseen ilmoitettu. O.P. Realisointipalvelu Oy ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, tai turvallisuusmerkintöjä tai vastaavia.

Huutokauppaan osallistuvat vastaavat kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan.

Vaikka palveluntarjoaja pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei palveluntarjoajalla ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä erinäisistä huutokaupan pitäjästä riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, huutokaupan pitäjä ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Huutokaupan pitäjä ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai muihin palveluntarjoajan palveluihin.

Palveluntarjoajan sivustolta saattaa olla myös linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kuuden kuukauden aikana palveluntarjoajalle tai 500,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi. (Tai jos huutokauppakohde on esim. kadonnut tai hävinnyt/varastettu tms. normaalina noutoaikana eli yleensä viikon sisällä poikkeukset tähän ilmenee myyntikohteen huutokauppaehdoista on korvaus normaalisti huutokauppasumman palautus huutajalle kun huutaja lähettää huutokaupanpitäjälle tilinumeronsa palautusta varten.)

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja niin että muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen kun ne on julkaistu O.P. Realisointipalvelu Oy:n ylläpitämällä internetsivulla.

Henkilötietojen luovutus

O.P. Realisointipalvelu Oy noudattaa Suomen lain sekä EU:n ohjeita koskien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. O.P. Realisointipalvelu Oy ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa ja suostumusta. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille kuin lain säätämissä tapauksissa viranomaisille. Tällaisina tapauksina pidetään mm. rikostutkintaan tai saatavan perintään liittyvää henkilötietojen ja henkilötunnuksen selvittämistä ja luovuttamista. O.P. Realisointipalvelu Oy pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. O.P. Realisointipalvelu Oy voi käyttää henkilötietoja vastatakseen asiakkaan kysymyksiin ja markkinoinnissa.

Huom. Muistathan että sivustolla olevat kuvat ovat vain realisointia.com sivuston käyttöön tarkoitettuja, niiden kopiointi ja käyttö on kielletty.